Proč tepelná čerpadla Vaillant

Provozem tepelného čerpadla nevznikají žádné emise do ovzduší,  pouze 25% z celkové topné energie  se musí zabezpečit pro provoz tepelného čerpadla z elektrické sítě.

více o tepelných čerpadlech
Vyberte si vhodné tepelné čerpadlo

Vaillant videa a animace

Zde naleznete zajímavá videa a animace, které byly pořízeny naší mateřskou společností v Německu.

 

Tepelná čerpadla Vaillant – výrobní závod v Německu

Tepelná čerpadla Vaillant flexoTHERM/flexoCOMPACT exclusive

Tepelná čerpadla Vaillant aroTHERM

Tepelná čerpadela Vaillant

Provádění geotermálního vrtu.