Proč tepelná čerpadla Vaillant

Provozem tepelného čerpadla nevznikají žádné emise do ovzduší,  pouze 25% z celkové topné energie  se musí zabezpečit pro provoz tepelného čerpadla z elektrické sítě.

více o tepelných čerpadlech
Vyberte si vhodné tepelné čerpadlo

 Tepelná čerpadla Země Voda

Vyrovnaný výkon po celý rok

Tepelná čerpadla Vaillant země/voda využívají tepla ze zemního vrtu, plošného kolektoru nebo podzemní vody. Stálá teplota podloží zajišťuje vyrovnaný výkon po celý rok. Tepelná čerpadla s vyšším výkonem lze zapojit do kaskád a lze je využít i pro vytápění rozměrných budov.

Nejefektivnější způsob vytápění

Díky tepelným čerpadlům země/voda je zajištěno vytápění rodinných domů a provozů s minimálními náklady a s maximální účinností. Při nedostatku prostoru je vhodná instalace kompaktních tepelných čerpadel s vestavěným nerezovým zásobníkem. Toto řešení je zejména výhodné pro domácnosti.

Nízká hlučnost, možnost prodloužené záruky na kompresor až na 10 let, výstupní teplota vody do 62°C, snadná instalace.

Tepelná čerpadla Vaillant země/voda je možné kombinovat se zásobníky teplé vody o objemech od 270 do 390 litrů. Řídící systém tepelného čerpadla dokáže samostatně spolupracovat s řadou jiných zdrojů.

Výkon 6-46 kW, topný faktor až 5,2

Široká škála výkonů umožňuje volbu tepelného čerpadla země voda přesně dle potřeb. Tepelná čerpadla Vaillant země/voda bez zásobníku teplé vody jsou vyráběna s výkonem 5, 9, 11, 15, 19, 22, 30, 38 a 46 kW. Tepelná čerpadla s integrovaným zásobníkem vody 175 litrů jsou vyráběna s výkonem 5, 9  a 11 kW.