Proč tepelná čerpadla Vaillant

Provozem tepelného čerpadla nevznikají žádné emise do ovzduší,  pouze 25% z celkové topné energie  se musí zabezpečit pro provoz tepelného čerpadla z elektrické sítě.

více o tepelných čerpadlech
Vyberte si vhodné tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla Vzduch Voda

Tichá tepelná čerpadla vzduch voda

Tepelné čerpadlo vzduch voda využívá tepla obsaženého v okolním vzduchu. Inovativní řešení spojuje výhody tepelných čerpadel vzduch voda a země voda. Tepelná čerpadla Vaillant vzduch/voda jsou tichá a účinná, přičemž mají minimální nároky na údržbu. Nabízí značné úspory na vytápění i pro objekty, kde nelze použít zemních kolektorů nebo hlubinného vrtu.

Spolehlivý a tichý chod

Tato tepelná čerpadla odolají vysokým mrazům i při výpadku elektrického proudu, jsou spolehlivá v extrémních podmínkách. Dvojnásobné odhlučnění kompresoru, konstrukčních prvků a potrubí zajišťuje tichý chod. Tepelná čerpadla vzduch/voda je možné doplnit zásobníky na teplou vodu. Lze je zapojit do systému vytápění s jinými zdroji jako jsou např. solární systém, plynový kotel, elektrokotel atd.

Nízká hlučnost, možnost prodloužené záruky na kompresor až na 10 let, výstupní teplota vody do 62°C, snadná instalace.

Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou vybavena ekvitermní regulací, která činnost zařízení řídí podle venkovní teploty a měřičem získaného tepla. Vlastní oběhové čerpadlo topení je řízené elektronicky. V základní výbavě je zahrnuta možnost dálkové správy tepelného čerpadla.