Proč tepelná čerpadla Vaillant

Provozem tepelného čerpadla nevznikají žádné emise do ovzduší,  pouze 25% z celkové topné energie  se musí zabezpečit pro provoz tepelného čerpadla z elektrické sítě.

více o tepelných čerpadlech
Vyberte si vhodné tepelné čerpadlo

Termo, spol. s r.o.
Podkrušnohorská 119
436 01 Litvínov-Chudeřín
Tel: 476 111 107
Fax: 476 753 389
Email: info@termo-litvinov.cz
Web: www.termo-litvinov.cz


Zvětšit mapu